Levensparadoxen en groeidynamiek

Levensparadoxen en groeidynamiek

De KernTalentenanalyse als hulpmiddel om je groeipotentieel in beeld te brengen

Al tijdens het telefoongesprek praat ze honderduit over haar recente ontdekking. Ze heeft altijd al het gevoel dat er ‘iets’ met haar is. Ze is anders, haar leven lijkt niet vanzelfsprekend, ze heeft veel twijfels, pieken en dalen. En nu vallen de puzzelstukjes eindelijk in elkaar: ze herkent zichzelf sterk in de beschrijving hoogbegaafd. Gretig naar informatie leest ze wel vier boeken tegelijk: Living With Intensity van Susan Daniels en Michael Piechowski, Kracht en kwetsbaarheid van Maud van Thiel, Uitzonderlijk Talent van Frans Corten en Meer dan intelligent van Tessa Kieboom. Het boek over misdiagnoses van James Webb e.a. ligt al klaar.

Soms is ze zo moe van het gevecht dat haar leven is, van de boosheid die ze in zich voelt. Van een psycholoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid kreeg ze de tip om naast een aantal sessies ook een KernTalentenanalyse te laten uitvoeren. Om beter te begrijpen waar de energielekken zitten in haar werk en leven. Ze heeft haast om vanuit het nieuwe perspectief dat zich ineens aan haar heeft geopenbaard, zoveel mogelijk te leren over zichzelf en we maken een afspraak voor de analyse. Voor de zekerheid hou ik de middag van onze afspraak vrij. Ik vermoed dat deze analyse meer tijd gaat kosten dan gemiddeld.

De analyse en het interview

Op de afgesproken ochtend kom ik bij haar thuis aan. Ze woont in een smaakvol ingericht en, vooral voor een huis waarin ook jonge kinderen wonen, keurig opgeruimd huis. Het is niet moeilijk om met Lara het gesprek gaande te houden. Ze zit vol vragen en ook ervaringsverhalen deelt ze scheutig.

Een KernTalentenanalyse begint met een gesprek over wat je als kind graag deed. Aan de hand van een vragenlijst, die je voorafgaand aan de analyse invult en terugstuurt, gaan we zorgvuldig na waar je als kind graag met speelde, wat je het liefste deed en wat je minder of niet interessant vond om te doen. Het gaat erom dat je even teruggaat naar die tijd en weer voelt wat je toen voelde. Juist in je kindertijd, na je vierde en voordat je in de puberteit kwam, kies je heel intuïtief voor datgene wat je aanspreekt. Je wordt nog niet door leeftijdsgenoten beïnvloed, zoals dat bij pubers gebeurt en daarom staat je kindertijd model voor waar jouw aard, motivatie en potentie ligt. Nadat al die interesses uit je jeugd zijn gewaardeerd, zet een KernTalentenanalist ze om naar je KernTalenten. Deze 23 KernTalenten representeren zich als sterk, half of klein en vormen tezamen jouw unieke KernTalentenprofiel.

Net als anderen die ik analyseer toont Lara naast verbazing over een aantal waarden ook juist herkenning. Dat is ook logisch, want de KernTalenten gaan over haar. Het zou vreemd zijn als ze zichzelf daar niet in herkende. Een en ander wordt pas echt duidelijk in het tweede deel van de KernTalentenanalyse: het diepte-interview.  Het levensverhaal van geboorte tot heden wordt daarin vastgelegd en in het verslag dat daarop volgt koppel ik de KernTalenten aan het levensverhaal van Lara. Zo wordt heel inzichtelijk welke motivatie er achter de keuzes zit die Lara in haar leven maakte. Niet alleen de keuzes die haar veel plezier hebben gebracht, ook de keuzes die juist niet in lijn waren met haar KernTalentenprofiel komen hierbij aan de orde.

Inzichten in energiegevers en energieslurpers

In de familie van Lara wordt nog wel eens gesproken over haar geboorte: Lara kwam ter wereld met de navelstreng vier keer om haar nek gewikkeld. Ze is paars aangelopen en gelukkig herstelt ze al voordat de eerste tests worden afgenomen. Haar geboorteverhaal is in de familie een symbool geworden voor Lara, de doorzetter. Ook Lara is hiervan overtuigd geraakt. Haar KernTalentenprofiel laat echter iets heel anders zien. Het KernTalent Competitie met jezelf is bij Lara klein. Dit betekent dat het haar veel energie kost zichzelf continu te verbeteren en om door te zetten. In haar levensloop zien we dat Lara vaak bezig is door te zetten, maar ze heeft ook al haar hele leven ervaren dat dit haar heel veel energie kost. Nu ze haar KernTalentenprofiel kent, valt ineens het kwartje: dat doorzetten is geen talent, het is juist iets dat van nature energie uit haar wegtrekt. Het motiveert haar juist niet. Ze heeft hiermee een belangrijk energielek opgespoord.

Omdat Lara sterk gemotiveerd wordt door flexibel meebewegen en zich graag laat beïnvloeden door anderen (sterk KernTalent Flexibiliteit) en omdat ze houdt van veiligheid (klein KernTalent Ondernemen en risico’s nemen), heeft ze vaak keurig in de pas gelopen. Ze luisterde naar wat haar ouders haar adviseerden, deed zoals ze de andere kinderen zag doen op school en probeerde haar veilige plekje met vriendinnen in de klas te behouden door goede cijfers te halen en te voldoen aan het beeld dat anderen van haar hadden. Ze leefde niet vanuit haar eigen KernTalentenprofiel, maar vanuit dat wat anderen belangrijk vonden en vanuit overtuigingen die ze zelf had over hoe je zou moeten leven. Hierdoor kwam ze juist steeds verder van haar eigen sterke KernTalenten af te staan. Met name haar sterke creatieve KernTalenten liet ze daardoor naar de achtergrond verdwijnen. Na de KernTalentenanalyse bleek dat zij zich soms meer liet leiden door haar kleine KernTalenten dan door haar veertien sterke KernTalenten, terwijl juist bij die veertien sterke haar groeipotentieel ligt.

Oerkracht als het erop aankomt

Mooi om te zien is hoe Lara op momenten waarop het er echt toe doet als vanzelf juist heel krachtig vanuit haar sterke KernTalenten leeft. Als haar ouders ernstig ziek worden bijvoorbeeld en op het moment dat ze zelf moeder wordt, lijken er oerkrachten in haar naar boven te komen die haar versteld doen staan van haar eigen kunnen. Haar sterke KernTalent Zorgende empathie komt dan volledig tot bloei en haar sterke KernTalent Initiatief nemen, waaronder ook autonomie valt, werkt daar perfect mee samen. Ook haar sterke KernTalent Mentale creativiteit speelt een belangrijke rol: intuïtie en hevig aanvoelen van sferen en van anderen staan dan optimaal aan. Op die momenten is ze verbaasd over haar eigen kracht.

In het KernTalentenprofiel van Lara is een aantal levensparadoxen aanwezig. Elk KernTalent bestaat uit een aantal componenten die tegengesteld kunnen zijn aan componenten van anderen KernTalenten. Zo heeft Lara een optimaal rationeel KernTalent (Structuur en tactiek 3D) dat tegengestelde componenten heeft met haar creatieve KernTalent Mentale creativiteit. Enerzijds houdt Lara van grenzeloos fantaseren, visie ontwikkelen en leven vanuit intuïtie, anderzijds vindt ze het fijn om juist structuur aan te brengen, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Die tegengestelde componenten leveren een strijd op. Omdat haar partner ook sterk rationeel is ingesteld terwijl bij hem de Mentale creativiteit minder sterk vertegenwoordigd lijkt te zijn, lijkt het soms of hij degene is die de grenzeloosheid van Lara beteugelt. Daardoor verwart Lara haar innerlijke strijd soms met een strijd tussen haar en haar vriend. Dit levert onbegrip en polarisatie op. Dankzij de KernTalentenanalyse ziet Lara dat deze strijd tussen haar en haar partner eigenlijk ook een innerlijke strijd is van haarzelf. Ze projecteert haar eigen sterk rationele kant alleen op haar vriend. Dit soort inzichten kunnen een grote bijdrage leveren aan begrip voor elkaar en ze dragen uiteraard ook bij aan meer zelfkennis.

Innerlijke strijd

Terwijl Lara regelmatig geneigd is de antwoorden en oplossingen buiten haarzelf te zoeken, geven haar KernTalentenprofiel en de inzichten in de relatie tussen de verschillende KernTalenten haar heel veel aanwijzingen voor oplossingen die in haarzelf te vinden zijn. De innerlijke strijd hoort bij haar. Al die kanten zijn deel van haarzelf en daarmee ligt ook de oplossing vaak binnen haarzelf.

Lara is een intelligente vrouw. Daardoor zijn er veel dingen die ze kan, maar dat wat je kunt levert je niet altijd energie op. Dit is een belangrijk onderscheid dat een KernTalentenanalyse heel duidelijk in beeld brengt. Je KernTalenten gaan over dat wat je energie geeft, dat wat in je aard zit, wat je motiveert en/of in potentie in je aanwezig is. Ze gaan niet over wat je kunt. Iedereen kan dingen die geen energie opleveren. Dat is best handig, want ook die dingen moeten soms gebeuren. Als die kleine KernTalenten echter een hoofdrol in je leven vervullen, dan klopt er iets niet. Zodra je weet wat je energiegevers en –vreters zijn kun je deze veel bewuster gaan uitleven of juist links laten liggen. Binnen korte tijd kan je leven daar een stuk aangenamer van worden.

KernTalenten en TPD

Via het boek Living with intensity had Lara al kennisgemaakt met de theorie positieve desintegratie (TPD). Ze herkende veel in de theorie. Wanneer ik denk dat een cliënt er herkenning in zal vinden, zet ik in het KernTalentenverslag een verwijzing naar de TPD. Zo ook bij Lara. De innerlijke strijd, het groeipotentieel, de zoektocht die in haar levensloop zichtbaar werd, die elementen zijn gemakkelijk te koppelen aan de beschrijving van de ontwikkelniveaus, dynamismen en meerlagigheid binnen de TPD.

In Lara’s levensverhaal komen de dynamismen ambivalentie, verwondering over en ontevredenheid met haarzelf, zelfbewustzijn en zelfcontrole, positieve onaangepastheid en autonomie duidelijk naar voren. Lara leunt nog erg op hulp van buiten maar realiseert zich dat ze steeds meer in staat is tot zelfeducatie en autopsychotherapie.

Binnen dit proces bevindt Lara zich in de laag van de spontane meerlagige desintegratie: ze gaat via bewustwording van innerlijke conflicten een gedreven, emotioneel zeer moeizaam zelfonderzoek aan. De ontwikkeling wordt in toenemende mate gedreven door de derde factor. Ze begrijpt steeds beter dat haar innerlijke conflicten een expressie zijn van de eigen individualiteit in wisselwerking met de omgeving.

In de overprikkelbaarheden herkent Lara veel van haarzelf als kind maar ook nu nog, als volwassene. De paniekaanvallen die ze regelmatig heeft kan ze bijvoorbeeld koppelen aan een diep voelen en sterk emotionele overprikkelbaarheid. Deze kan zich gaandeweg ontwikkelen naar emotionele alertheid en sensitieve intelligentie en naar een invoelend en verbindend vermogen in het hier-en-nu.

Alle inzichten die Lara in het KernTalentenverslag heeft gekregen kan ze koppelen aan de groeidynamiek die de TPD beschrijft. De combinatie van die twee geeft haar vertrouwen in haarzelf. Ze heeft alles in zich om op keerpunten in haar leven boven de situatie uit te stijgen in de overtuiging dat ze ook deze keer weer opgewassen zal zijn tegen de problemen waar ze tegenaan loopt. Vertrouwen en innerlijke rust: ik red het wel. Niet ondanks maar misschien juist eerder dankzij de (innerlijke) strijd en de moeilijkheden die ze onherroepelijk in haar leven tegenkomt.

Om privacy redenen is de naam Lara gefingeerd.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.