Loopbaanbegeleiding

Als je weet wie je bent kun je alles worden wat je wilt 

Ken jezelf

Socrates zei het al: ken jezelf. Als je als kind niet genoeg hebt kunnen ontdekken wie je bent, kan dat leiden tot keuzes in studie, werk en relaties die niet echt passend zijn. Hoe minder je als kind jezelf mag of kan zijn, hoe meer je je hebt aangepast om erbij te horen, hoe langer de weg als volwassene om terug bij jezelf te komen.

Met behulp van een biografische opdracht ga je aan de hand van jouw persoonlijke verhaal op zoek naar de rode draad, die je vervolgens doortrekt via het heden naar je toekomst. Als je weet wie je bent, wat je motiveert, waar je energie van krijgt en als je de verschillende kanten van jezelf zinvol kan verbinden, kan je de wereld om je heen heel eigen tegemoet treden en is het gemakkelijker keuzes te maken. Leren van je eigen verhaal geeft je zicht op jouw persoonlijke kracht en authenticiteit. Jezelf accepteren met daarbij alles wat bij jou hoort en het besef dat je niet hoeft te zijn wat anderen van je verwachten, geeft ruimte om je leven in te richten zoals jij dat wilt. Aanpassen aan anderen wordt Afstemmen op anderen en dat is een wereld van verschil.

Worden wie je bent

Neem mij…de talentbegeleidende, schrijvende en programmamakende Neerlandicus en kerntalentenanalist met liefde voor het verhaal, die re-integratie- en Tweede-spoortrajecten begeleidt en peergroepen voor jongeren faciliteert….

Zelf ben ik een voorbeeld van een carrièreswitcher. Nadat ik met een vaststellingsovereenkomst de Universiteit van Amsterdam had verlaten ben ik voor mezelf begonnen met bureau Krang. Omscholen kan ik het niet noemen; ik neem alles mee wat ik daarvoor ook al was. Het gaat eigenlijk meer om een andere manier van combineren en nadruk leggen op datgene wat echt het beste bij me past. Voor mij betekent dat, dat ik als kerntalentenanalist en (studie)loopbaanbegeleider het levensverhaal een grote rol laat spelen. Ik koos destijds echt niet voor niets voor de opleiding Nederlands. Dat kwam voort uit de interesse in het (levens)verhaal en liefde voor schrijven.

Het heeft even geduurd voordat ik mezelf kende maar nu ik een aardig beeld heb, is richting bepalen steeds gemakkelijker voor me. Als iemand tien jaar geleden had voorspeld dat ik op mijn vijftigste zowel als zzp’er als in een maatschap aan het werk zou zijn, had ik hem of haar niet geloofd. Inmiddels ga ik ervan uit dat ik mezelf nog wel vaker zal verrassen met iets waartoe ik mezelf toen niet in staat achtte:).

Je leven een andere wending geven

Kerntalentenanalyse met biografisch opdracht

Een mogelijke combinatie die ik bied is een kerntalentenanalyse met een biografische opdracht. Je zet je opleidingen, werk en plekken waar je woonde uit op een tijdbalk. Daarna zet je belangrijke gebeurtenissen en keerpunten op de balk. Je welzijnslijn laat zien hoe je je door je leven heen hebt gevoeld. Vragen die daarbij belangrijk zijn: wanneer ben je echt voor jezelf gaan staan? Hoe ben je uit dat diepe dal gekomen? Hoe kwam het dat je toen zo gelukkig was? Vervolgens doen we de kerntalentenanalyse. Samen gaan we vanuit de combinatie biografie en kerntalentenprofiel op zoek naar de antwoorden. Dit geeft inzicht in jouw drijfveren, jouw kracht en datgene waar jij echt voor warmloopt.

Als je je bewust bent van die onderliggende krachten kan je vervolgens de stap maken om erop te vertrouwen. Je kan leren je kerntalenten bewust in te zetten ten gunste van een energierijk leven. In het verslag dat je ontvangt zijn de kerntalentenanalyse en je biografie geïntegreerd. Daarmee is dit het uitgangspunt voor het maken van nieuwe keuzes en het plan om te komen waar je naartoe wilt. Een plan dat heel eigen is. Niet alleen op gebied van werk of studie; het gaat om keuzes die ten goede komen aan jezelf op wat voor gebied dan ook.

Je levensverhaal in vier dimensies 

De biografie als medicijn

Bij Square of Life leerde ik een methode om nog veel meer uit je levensverhaal te halen. De opleiding De biografie als medicijn gaf me vaardigheden om vanuit vier dimensies om naar je levensverhaal te kijken. Als practitioner van hun methode kan ik je in zes gesprekken een diepgaande duik helpen nemen in jouw verhaal.

De Journey begint met een vraag, de vraag die jou bezighoudt. Vervolgens ga je op reis. In de online Journey van Square of Life sta je stil bij keerpunten in je leven. Je wordt vergezeld door een reisgenoot die je zelf kiest. De Journey is het uitgangspunt van een serie van zes bijeenkomsten.

  1. De vraag: we staan uitgebreid stil bij jouw vraag. Waar komt die vandaan? Wanneer is die ontstaan?
  2. De fysieke dimensie: wat is jouw plek?
  3. De sociale dimensie: hoe beleef jij de wereld?
  4. De psychische dimensie: waarmee verbind jij je?
  5. De spirituele dimensie: hoe neem jij regie?
  6. Topgesprek waarin alle dimensies samenkomen en je concrete acties formuleert.

De Journey van Square of Life combineer ik het liefst met de kerntalentenanalyse, zodat je een verband kan leggen met jouw drijfveren en energiegevers en gefundeerd afscheid kan nemen van datgene wat niet bij jou past.

‘De natuurlijke helende kracht die ieder van ons in zich draagt, is het meest effectieve medicijn’
Hippocrates

Van integratie naar desintegratie

Positieve desintegratie

Na de integratie van de kerntalentenanalyse met je biografie is de stap naar Positieve desintegratie niet groot. Deze theorie van Kazimierz Dabrowski heeft als uitgangspunt dat crisis een kans is. In de casusbeschrijving van Lara heb ik de relatie met deze theorie in beeld gebracht. Haar casus laat zien hoe je met behulp van de zelfkennis opgedaan uit de kerntalentenanalyse gekoppeld met je biografie op weg kunt gaan naar zogenaamde autopsychotherapie: het analyseren en oplossen van dingen waar je tegenaan loopt met gebruikmaking van je persoonlijke kracht en motivatie.

Lees hier de casus van Lara: levensparadoxen en groeidynamiek

Storytelling

Ontdek je eigen-aardigheden

Bijna achttien jaar werkte ik bij de Universiteit van Amsterdam. Lang heb ik het daar erg naar mijn zin gehad, maar de laatste jaren, na een reorganisatie en een nieuwe leidinggevende veranderde dat radicaal. Op het dieptepunt werd ik ontboden bij de directeur, die mij verweet dat ik op de konijnenpaadjes liep. Ik moest op het grote pad blijven en als ik daar niet heel snel naar terugkwam, dan waren er zware gevolgen. Het was een heel nare ervaring, waarbij ik me compleet in de steek gelaten voelde.

Toen ik met een vriendin hierover sprak, zei zij: ‘Wat mooi eigenlijk, dat je op de konijnenpaadjes gaat. Dat is toch ook veel leuker?’ Die zin bleef hangen in mijn hoofd. Ja! Dat was ook veel leuker. Ik ben niet iemand voor het grote pad.  Vanaf dat moment heb ik konijnenpaadjes ingezet als een geuzennaam, een persoonlijke kracht waarmee ik me onderscheid van anderen. Ik maakte indertijd zelfs een blog met die naam: Konijnenpaadjes in het onderwijs.

Door van een verwijt iets sterks te maken, iets dat mij typeert, een eigen-aardigheid, heb ik mijn authenticiteit benadrukt. Ik heb mijn eigen verhaal geschreven. Het woord ‘krang’ past daar goed bij: ik zoek juist naar datgene waarin iemand afwijkt, waar hij of zij uniek in is. Met bureau Krang wil ik anderen helpen hun eigen-aardigheid te ontdekken om daarmee hun persoonlijke verhaal te maken. Het is toch interessanter datgene te vinden waarin je afwijkt van anderen dan waarin je overeenkomt? Dat laatste weten we meestal al lang. Ik ken de kracht van dat eigen verhaal en de richting die het je kan geven in je leven. Die eigen-aardigheden heb je allemaal al, de kunst is om ze boven water te krijgen en te benoemen. In woord en/of beeld. En als je dat dan vaak genoeg tegen jezelf en anderen zegt, dan is het zo!

In de vitrine op de derde verdieping van B46 (Arnhems Buiten) staan mijn konijnen opgesteld, om me er steeds weer aan te herinneren dat ik van de konijnenpaadjes ben. Want het blijft nodig om regelmatig bij mezelf na te gaan: zit er nog op, of neig ik toch weer te veel naar het grote pad? Ook ik ben een product van deze maatschappij.

Wat kan ik voor je doen?

Loop je vast in je werk of opleiding? Wil je een kerntalentenanalyse of een (studie)loopbaanadvies? Zie je dat je puber lijdt onder het onderwijssysteem? Zoek je een redacteur of schrijver voor artikelen, een levensverhaal of interview?  Of wil je iets anders vragen? Laat het me weten via dit formulier. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.