Hoogbegaafheid

Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk? 

Delphi-model

Hoogbegaafdheid is een veelbesproken begrip en er zijn verschillende definities van. Over het algemeen is er wel overeenstemming over dat hoogbegaafdheid meer is dan een hoog IQ. Een score van 140 op een IQ-test kan wel een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid, maar het is geen bewijs ervan. Het zegt alleen iets over intelligentie.

Het Delphi-model is in 2007 tot stand gekomen op initiatief van Maud Kooijman-van Thiel. Zij heeft met twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid de kenmerken van hoogbegaafden in een model gevat. Zij beschrijven hb als volgt:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Een kerntalentenanalyse is geen hulpmiddel om hoogbegaafdheid aan te tonen. De methode kan hoogbegaafden, die doorgaans moeite hebben met het schoolsysteem, vaak sterk geneigd zijn zich aan te passen en anders denken dan anderen, wel helpen zichzelf beter te begrijpen en dichter bij zichzelf te blijven. Ze geeft inzicht in energiegevers en energielekken en dat levert veel herkenning op bij mensen die een burn-out hebben gehad. Vaak blijkt er sprake van een combinatie van burn en bore-outklachten, die beide op een andere manier bestreden moeten worden. In zijn boek Uitzonderlijk talent legt Frans Corten uit wat een kerntalentenanalyse voor ‘hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels’ kan betekenen.

Hoogbegaafdheid als kracht

In goede staat

Het is niet altijd gemakkelijk om ‘anders’ te zijn, maar je kunt er ook echt je voordeel mee doen. Dat is de kunst. Als je dankzij de kerntalentenanalyse weet waar je energie van krijgt en wat je uitput, kun je een volgende stap maken. Je gaat op zoek naar manieren om je leven dichter bij jezelf vorm te geven.

Daarbij horen vragen als: Zorg ik eigenlijk wel goed voor mezelf? Is mijn werk/leef/studieomgeving stimulerend en veilig genoeg? Wat heb ik nodig om beter aan te sluiten bij mijn persoonlijke behoeftes? Is er in mijn leven genoeg ruimte voor zingeving? Deze zoektocht kun je zelf oppakken en als je dat helpt, kan ik ook een tijdje met je meelopen.

Wat kan ik voor je doen?

Loop je vast in je werk of opleiding? Wil je een kerntalentenanalyse of een (studie)loopbaanadvies? Zie je dat je puber lijdt onder het onderwijssysteem? Zoek je een redacteur of schrijver voor artikelen, een levensverhaal of interview?  Of wil je iets anders vragen? Laat het me weten via dit formulier. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.