Hoogbegaafheid

Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk? 

Delphi-model

Hoogbegaafdheid is een veelbesproken begrip en er zijn verschillende definities van. Over het algemeen is er wel overeenstemming over dat hoogbegaafdheid meer is dan een hoog IQ. Een score van 140 op een IQ-test kan wel een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid, maar het is geen bewijs ervan. Het zegt alleen iets over intelligentie.

Een definitie is die van het Delphi-model. Die is in 2007 tot stand gekomen op initiatief van Maud Kooijman-van Thiel. Zij heeft met twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid de kenmerken van hoogbegaafden in een model gevat. Zij beschrijven hb als volgt: Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Een KernTalentenanalyse is geen hulpmiddel om hoogbegaafdheid aan te tonen. De methode kan hoogbegaafden, die doorgaans moeite hebben met het schoolsysteem, vaak sterk geneigd zijn zich aan te passen en anders denken dan anderen, wel helpen zichzelf beter te begrijpen en dichter bij zichzelf te blijven. Ze geeft inzicht in energiegevers en energielekken en dat levert veel herkenning op bij mensen die een burn-out hebben gehad. Vaak blijkt er sprake van een combinatie van burn en bore-outklachten, die beide op een andere manier bestreden moeten worden. In zijn boek Uitzonderlijk talent legt Frans Corten uit wat een KernTalentenanalyse voor ‘hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels’ kan betekenen.

Hoogintelligent, hoogbegaafd of creatief begaafd?

Nog een overzicht

In het overzicht hiernaast zie je de verschillen tussen hoogintelligentie, hoogbegaafdheid en creatieve begaafdheid. Het is natuurlijk geen exacte wetenschap en over termen en definities valt altijd wel te twisten maar het overzicht geeft wat mij betreft wel weer dat er verschil is tussen intelligentie en hoogbegaafdheid en dat een meting van het IQ niet voldoende is om hoogbegaafdheid te signaleren.

Daarbij geldt dat er net zo veel verschil is tussen twee hoogbegaafden onderling als tussen twee mensen die niet tot deze categorie behoren. Mensen zijn nu eenmaal heel verschillend en iedereen haalt zijn motivatie weer uit andere dingen. De KernTalentenanalyse brengt die persoonlijke energiegevers in beeld en helpt daarmee bij het omgaan en ondersteunen van hoogbegaafden. Dat is ALTIJD maatwerk.

Wat kan ik voor je doen?

Loop je vast in je werk of opleiding? Wil je een KernTalentenanalyse of een (studie)loopbaanadvies? Zie je dat je puber lijdt onder het onderwijssysteem? Zoek je een redacteur of schrijver voor artikelen, een levensverhaal of interview?  Of wil je iets anders vragen? Laat het me weten via dit formulier. De intake is kosteloos.