Testimonial Judith

Aan het einde van de zomer maakte ik een KernTalentenverslag voor Judith L. Ze was zeer enthousiast over de analyse en het verslag en schreef onderstaande reactie voor me:

“Onlangs heb ik zonder uitzicht op een nieuwe baan mijn ontslag genomen. In eerste instantie was ik verheugd over het nieuwe pad dat ik nu kon gaan uitstippelen. Maar de opwinding van het idee een eigen bedrijf te starten, maakte al snel plaats voor een onzekerheid over mijn eigen kunnen. Was dit de goede weg en zou het daadwerkelijk passen bij wie ik ben én wat ik kan? Ik heb Annemieke benaderd voor een kerntalentenanalyse in de hoop dat deze mij de nodige houvast zou geven in dit besluit. Na een uitgebreide online vragenlijst ben ik door Annemieke uitvoerig geïnterviewd. Zij heeft hierop een lijvig verslag geschreven dat mij werkelijk heeft verrast! Het verslag blijkt een soort blauwdruk van wie ik ben. Niet alleen wordt beschreven welke talenten ik in meer of mindere mate bezit, ook worden deze beschreven in relatie tot mijn levensverhaal. Door ze hier aan te koppelen, zag ik heel helder mijn unieke levenspad voor me en werd mij zoveel duidelijker waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt, waar ik moeite of juist plezier in heb en wat bij mij past of niet. Het lijkt wellicht voor de hand liggend, maar door dit zo zwart op wit op papier te zien staan, heeft het me inzicht én vertrouwen gegeven dat alles wat ik tot nu toe gedaan heb volledig kloppend is bij wie ik in wezen ben. Zelfs, of misschien juist, de beslissingen waar ik met gemengde gevoelens op terug kijk, kan ik nu anders beoordelen nu ik die besluiten kan relateren aan mijn ware aard.
Het verslag geeft ook heel duidelijk weer hoe verschillende talentencombinaties elkaar beïnvloeden. Door deze telkens te verbinden aan bestaande situaties wordt het verslag heel werkbaar. Tot slot geeft Annemieke zelfs aanbevelingen ten aanzien van mijn ‘hulpvraag’. Door haar inzicht in hoe mijn verschillende talenten op elkaar inwerken, zijn deze aanbevelingen absoluut raak en ‘op maat’. Voor mij zijn ze daarmee niet alleen heel behulpzaam, maar ze geven ook richting én vertrouwen.

Ik ben ervan overtuigd dat de kerntalentenanalyse voor velen een waardevol hulpmiddel is bij het zoeken en (her)vinden van het eigen levenspad. Of je nu aan het begin van deze zoektocht staat, of al wat verder op weg bent, maakt hierbij in wezen geen verschil. De analyse geeft inzicht in je aard en potentieel. Als veertiger helpt dit traject mij in elk geval enorm bij de keuzes waar ik nu voor sta! Het contact en de samenwerking met Annemieke heb ik tenslotte heel fijn ervaren. In de gesprekken vond ik haar betrokken en voelde ik met haar een klik. In haar verslaglegging is zij intelligent en kundig en blijkt duidelijk dat ze in staat is om met een helicopterview mijn persoonlijk verhaal, mijn talenten en uitdagingen te beschrijven”.

Ik wil dat je weet dat ik echt super blij ben met dat wat je voor me hebt gedaan!! Heel fijn, heel waardevol!! Ik hoop echt dat je nog vele mensen na mij hiermee mag helpen. Het traject waarin ik je klant was sluiten we bij deze af. Ik vond het echt leuk je te ontmoeten en zou het leuk vinden als we elkaar nog eens informeel zien of spreken!

Groetjes, Judith

Wat kan ik voor je doen?

Wil je een KernTalentenanalyse of een (studie)loopbaanadvies? Zoek je een trainer op het gebied van talentontwikkeling en hoogbegaafdheid? Zoek je een redacteur of schrijver voor artikelen, een levensverhaal of interview? Heb je een zoon of dochter die bij WALHALLAb door mij begeleid wil worden? Of wil je iets anders vragen? Laat het me weten via dit formulier.